Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Δυνητικά αποθέματα της τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών αερίου σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη

Σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη θα εξασφάλιζε η Ελλάδα σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, για τα οποία υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις, επισημαίνει το…