Συνάντηση Κ. Βλάση-Ουκρανού πρέσβη: Δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας

Στους στενούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την έντονη παρουσία ελληνικού στοιχείου στην Ουκρανία, αναφέρθηκε κατά…