Κοστέλο: Η Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων στο Ταμείο Ανάκαμψης – Άλλα 5,2 δις έως το τέλος του χρόνου

Θεωρούμε την Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων στην ταχύτητα και την ποιότητα εφαρμογής των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF),…