Ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο: Διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα το θέμα της προξενικής προστασίας των Ρώσων

Το θέμα της προξενικής προστασίας και της φυσικής φροντίδας των Ρώσων είναι καθαρά διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα, αν και με…