Νέα πίεση στην Κίνα – Απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν δίκτυο στρατοπέδων κράτησης

«Να μην επιτραπούν δραπετεύσεις». Πόρτες διπλοκλειδωμένες και πλήρης βιντεοπαρακολούθηση, μέχρι τους κοιτώνες και τις τουαλέτες. Η νέα διαρροή εγγράφων του…