Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τουρκικός Στρατός στον τομέα των αρμάτων μάχης αποτυπώνονται στην νέα προσπάθεια της γειτονικής χώρας να εκσυγχρονίσει περισσότερα άρματα μάχης τύπου Leopard 2A4 και M60Α3. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ η Τουρκία σκάφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε ένα τρίτο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αρμάτων μάχης μετα τα ανάλογα προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε…