Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ενέκρινε έκτακτο τέλος στα κέρδη των τραπεζών για να χρηματοδοτηθούν αμυντικές δαπάνες

Το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την επιβολή τέλους στα πλεονάζοντα κέρδη των τραπεζών της χώρας για να χρηματοδοτηθούν επιπρόσθετες δαπάνες περίπου…