Στην Αλεξανδρούπολη ο Σύμβουλος της DFC, ο Αμερικανός Πρόξενος και ο Οικονομικός Ακόλουθος των ΗΠΑ

Τον σύμβουλο του εκτελεστικού διευθυντή της αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας αναπτυξιακής χρηματοδότησης DFC (Development Finance Corporation), κ. Caleb McCarry υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του…