Σύμφωνο για τη Μετανάστευση: Κοινή ανακοίνωση των MED5 με έκκληση «υπέρ μιας αναγκαίας πραγματικής ισορροπίας μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης»

Τις σημαντικές «ανισορροπίες» στα προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα του υπό διαπραγμάτευση ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο υπογραμμίζουν οι…