Διακήρυξη της Υπουργικής Συνόδου Med7: Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS

Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με όραμα μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ευρώπη που τηρεί τις θεμελιώδεις…

Πρωθυπουργός από την Διάσκεψη MED7: Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις μονομερείς ενέργειες

«Τα συμπεράσματα της συνόδου των χωρών του ευρωπαϊκού νότου στέλνουν σήμερα ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και της δείχνουν…