Στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος έλλειψης αδειών ευκτηρίων οίκων ιστορικών θρησκευτικών κοινοτήτων που λειτουργούν στην χώρα πριν το 1955, προχωρά η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για κάθε παλαιό χώρο λατρείας, τυπικής ή άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος. Σύμφωνα με την «Καθημερινή»,η εγκύκλιος του υπουργείου αφορά «όλες τις θρησκευτικές κοινότητες , πλην…