Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: Αισθάνομαι προδομένος διαπιστώνοντας ότι η φίλη Γερμανία προτάσσει τα οικονομικά συμφέροντά της πάνω από όλα

Από 18 χρόνων οι σχέσεις μου με τη Γερμανία υπήρξαν στενές και καθοριστικές. Σπουδές, εργασία ως μηχανικός σε γερμανικά εργοστάσια…