Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες σήμερα έχουν φέρει πολλούς θεσμούς σε κρίση.Σε πείσμα των καιρών όμως, ευτυχώς υπάρχουν και θεσμοί οι οποίοι όχι μόνο δεν πλήττονται από οικονομικές κρίσεις αλλά οι δυσκολίες τους δυναμώνουν και τους χαλυβδώνουν. Ο Στρατός είναι ένας από αυτούς τους θεσμούς και η ετοιμότητα – αξιοπιστία και αποτελεσματικότητά των στελεχών του ξεχώρισαν…