Γενικός Διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής ΥΠΕΘΑ: Το πολιτικό προφίλ της Ρωσίας θα παραμείνει ελκυστικό για αρκετούς αυταρχικούς ηγέτες

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) Δρ. Κωνσταντίνος…