Επιτετραμμένος Αμερικανικής πρεσβείας για την Αλεξανδρούπολη: Ένας πραγματικός προμαχώνας για τη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε, δύο αμερικανικές ή αμερικανικές συνδεδεμένες κοινοπραξίες εξέφρασαν ενδιαφέρον για το λιμάνι. Το…