Έχοντας διερευνήσει και αναλύσει τις πρακτικές που ακολούθησαν στο παρελθόν σε επίπεδο επικοινωνίας τρομοκρατικές οργανώσεις και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα σε μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας συγκρούσεις, καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι και στην περίπτωση της ΙΚΙΛ/ISIS βρισκόμαστε μπροστά σε μία εξελιγμένη μορφή ψυχολογικών επιχειρήσεων. Ήδη από την εποχή της Γιουγκοσλαβικής Κρίσης οι ειδικοί είχαν κρούσει τον κώδωνα…