Η Vodafone θα τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω ηλιακού πάρκου – Το Ελληνικό ενδιαφέρον

Η εταιρεία επικοινωνιών «Vodafone» και ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών και λύσεων «Centrica», υπέγραψαν δεκαετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας την Τετάρτη…