Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.(ιδιοκτήτριας των Ναυπηγείων Ελευσίνας) στην ΟΝΕΧ

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. στον νέο επενδυτή, ο υπουργός Ανάπτυξης…