Διπλωματικές πηγές για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Λιβύη: Εμπέδωση της Ελληνικής παρουσίας

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Ανατολική Λιβύη αποσκοπούσε στην εμπέδωση τριών βασικών μηνυμάτων: να μην αναληφθεί σε…