Παγκόσμια Τράπεζα: Οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές στην Ουκρανία υπολογίζονται σε περίπου 60 δισεκατ. δολάρια

Οι καταστροφές που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα κτίρια και υποδομές της Ουκρανίας από τη ρωσική εισβολή υπολογίζονται σε περίπου 60…