Μείωση εσόδων από εξαγωγές, τουρισμό, μεταφορές και υπηρεσίες κατά 4,54 δις ευρώ το 2015 σε σχέση με το 2014

Βαρύ τίμημα εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων πλήρωσαν το 2015 οι εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις…