Από τις πιο σημαντικές ειδήσεις – Δημιουργούνται πανεπιστήμια Άμυνας και Τουρισμού

Πανεπιστήμιο Άμυνας και Πανεπιστήμιο Τουρισμού, προσανατολίζεται να δημιουργήσει η κυβέρνηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ισμήνης Χαραλαμποπούλου (protothema) Συγκεκριμένα νέο…