Ευρωπαϊκό Champions League Καινοτομίας. Από την Πάτρα και την Αθήνα οι μοναδικές ελληνικές συμμετοχές

Δυο ελληνικές ομάδες υψηλής τεχνολογίας αναδείχθηκαν μεταξύ των νικητών του προγράμματος H2020 SME-Instrument της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επονομαζόμενου αλλιώς και «Ευρωπαϊκό…