Πούτιν στο ΣΑ του ΟΗΕ: Αυστηρή τήρηση του Διεθνούς Δικαίου – Οι αρχές του ΟΗΕ δεσμευτικές και στον τομέα της ειρηνικής και υπεύθυνης χρήσης των θαλασσίων ζωνών

Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της αυστηρής τήρησης των βασικών κανόνων και αρχών του Διεθνούς Δικαίου, που καθορίστηκαν από τον Χάρτη…