Τηλεφωνικές επικοινωνίες υφΥΠΕΞ Κ. Βλάση με τους επικεφαλής των πρεσβευτικών και προξενικών Αρχών ανά τον κόσμο

Σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με όλους τους επικεφαλής των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών της χώρας μας ανά τον κόσμο πραγματοποίησε τις…