Οι πυρηνικοί σταθμοί του Πούτιν ξεπέρασαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυτούς της Σοβιετικής Ένωσης

Οι ρωσικοί πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (NPP) παρήγαγαν πάνω από 215,746 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας το 2020, ένα υψηλό…