Παθητικοί Αισθητήρες Αεράμυνας: “Η αδιαφορία της Πολιτείας για το ελληνικό σύστημα HEMPAS και το τουρκικό σύστημα PBAS/RF TAKIP”

Ο αιφνιδιασμός ανέκαθεν αποτελούσε ένα από τις βασικές παραμέτρους για την επιτυχία μια στρατιωτικής επιχείρησης. Ιδιαίτερα στον τομέα των αεροπορικών…