Συνάντηση Μπόλαρη με τον Αμερικανικό ΥΠΕΞ για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας

Οι δυνατότητες συνεργασίας για την ανοικοδόμηση περιοχών όπου διαβιούσαν επί αιώνες χριστιανικοί πληθυσμοί ή αποτελούν κοιτίδες πολιτισμού, σε μαστιζόμενες από…