Ενισχύθηκε ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015 με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή

Μικτή εικόνα εξακολουθούν να εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιτίας κυρίως των πιέσεων στο εμπόριο των καυσίμων και των διακυμάνσεων στις…