Κλείσιμο συνόρων Τουρκίας-Συρίας ζητά η Μόσχα για να πάψει ο ανεφοδιασμός των τρομοκρατών

Το κλείσιμο των τουρκοσυριακών συνόρων, προκειμένου να αποκοπούν οι οδοί ανεφοδιασμού των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εκμεταλλεύονται τις αυτοκινητοπομπές…