Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής στο δήμο της Αθήνας, που υλοποιείται από το ΚΥΑΔΑ και το Solidarity Now με χρηματοδότηση της Νορβηγίας και των άλλων χωρών του ΕΟΧ.

Τo πρόγραμμα «Αλληλεγγύη & Κοινωνική Επανένταξη», το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων σε συνεργασία…