Υπουργός Άμυνας για την συνεκπαίδευση δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και ΗΠΑ στη Σούδα: Συνεργασίες με φίλιες χώρες – εταίρους στην περιοχή

«Η ένταξη των κυπριακών δυνάμεων δημιούργησε την ευκαιρία να επεκταθούν οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες και οι συνεργασίες με φίλιες χώρες…