Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων: Η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κρήτη

«Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η Ελλάδα -και ειδικότερα η Κρήτη- θα μπορούσε να φιλοξενεί σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αποστολή μας…