Θέων Αισθητήρες: Νέα στρατηγική συνεργασία τεχνολογιών αισθητήρων υπέρυθρων (SWIR) και αντίστοιχων προϊόντων ανίχνευσης με την εταιρεία UTC Aerospace Systems

Η ΘΕΩΝ Αισθητήρες Α.Ε.Β.Ε., η Ελληνική καινοτόμος εταιρεία σχεδίασης και κατασκευής προϊόντων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, ανακοινώνει την υπογραφή …