Στην εταιρεία SAVRONİK η σύμβαση για τα 2 πρώτα αεροσκάφη παρεμβολών της Τουρκικής Αεροπορίας

Στην τουρκική εταιρεία SAVRONİK ανατέθηκε το πρόγραμμα της Τουρκικής Αεροπορίας για την  ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών συστημάτων ραντάρ και τηλεπικοινωνιών…