Οι εκλογές στην Τουρκία έχουν σαφείς παραμέτρους που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με εκτίμηση του κ. Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή διεθνών σχέσεων και σπουδών ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ναι μεν μέχρι τις 24 Ιουνίου ο κ. Ερντογάν θα συνεχίσει να διατηρεί υψηλούς τόνους έναντι της χώρας μας, ωστόσο, εκτιμά, σχεδόν αποκλείεται η συνειδητή δημιουργία…