Λάμπρος Τζούμης-Η σύλληψη και η άμεση απελευθέρωση των δύο Τούρκων στρατιωτικών στον Έβρο

Κρίνεται σκόπιμο αρχικά να επισημανθούν ορισμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την περιοχή. Το 1923. καθορίσθηκε ο μέσος…