Βαρθολομαίος για το Αυτοκέφαλο της Ουκρανίας: Ωρισμένοι προσποιούνται τον Πρώτον δίχως να είναι

Στην ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει ο πιστός λαός στους Μεγαλομάρτυρες στρατιωτικούς Αγίους, για την ανυποχώρητη στάση τους, «προ των κινδύνων,…