Το 2018 έτος σταθμός για το Mega Σιδηροδρομικό project “Sea2Sea”

Mεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ανοίγονται με το μεγάλο διευρωπαϊκό έργο Sea2Sea καθώς όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης η Ρουμανία με τον πλέον επίσημο τρόπο θέλει να συμμετάσχει στο έργο.

Το έργο «Sea2Sea» έχει ήδη τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την ανάπτυξη διαδρόμου πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών για τη σύνδεση του Αιγαίου Πελάγους με τη Μαύρη Θάλασσα. Η εταιρεία που θα αναλάβει τις κατασκευές και τη διαχείριση-εκμετάλλευση των γραμμών αναμένεται να ιδρυθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 αποτελούμενη από την Ελλάδα, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 5δισ. ευρώ, χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε το ποσό που θα απαιτηθεί για το Ρουμανικό τμήμα. το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός διαδρόμου μεταφορών εμπορευμάτων για τη σύνδεση των λιμένων του βορειοανατολικού Αιγαίου με τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και τον Δούναβη, προσφέροντας έτσι μια εναλλακτική διαδρομή προς τα στενά του Βοσπόρου, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μέχρι σήμερα η κύρια οδός που συνδέει το Αιγαίο με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι μέσω των στενών του Βοσπόρου. Μέσω αυτής της οδού, οι εμπορευματικές ροές από την Απω Ανατολή κατευθύνονται στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, και αντιστρόφως.

Η πείρα έχει δείξει ότι η συγκεκριμένη διαδρομή παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως το υψηλό της κόστος (από πλευράς τελών και χρόνου μεταφοράς) και η υψηλή επικινδυνότητα (από άποψη ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Πέραν αυτών των μειονεκτημάτων, η απουσία εναλλακτικού διαδρόμου, όχι μόνο για να μειωθούν τα επίπεδα συμφόρησης στο στενό του Βοσπόρου, αλλά και για να υπάρξει ασφαλής διαδρομή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αποτελεί ζήτημα που χρήζει επείγουσας εξέτασης.

Η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμένων της βορειοανατολικής Ελλάδας με τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και έως τον Δούναβη θα μπορούσε να παράσχει μια τέτοια εναλλακτική λύση.

Οι εξελίξεις γύρω απο το μεγάλο αυτό project αναμένεται να οριστικοποιήσουν και πως και τι θα γίνει εντός του 2018.

Πηγή: http://www.ypodomes.com/

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.