504.5 δις. ευρώ το εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας το 2014

Σε υψηλά μεγέθη διατηρήθηκαν το 2014 οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας  παρουσιάζοντας αύξηση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ο όγκος εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε € 504,5 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,3%.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 2,5% (από 5,2%, το 2013), φθάνοντας τα € 240 δισ. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος μεταβολής των εξαγωγών των οικονομιών της Ευρωζώνης ήταν 1,8%, της δε ΕΕ 1,3%, την υπό εξέταση περίοδο. Οι εισαγωγές επανήλθαν σε αυξητική πορεία (5,7%), έπειτα από δύο έτη μειώσεων, ανερχόμενες σε € 264,5 δισ. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 47,6%, ως ποσοστό δε επί του ΑΕΠ στο 2,3% (από 1,6% το 2013).

Ο δείκτης εξωτερικού εμπορίου κυμάνθηκε σε επίπεδο παρόμοιο με το 2013 (47,7%, ενώ το 2010 ήταν 39.9%). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές μειώθηκε σε 90,7%, διατηρώντας, εντούτοις, τιμή μεγαλύτερη εκείνου της περιόδου 2007-2012.

Οι ισπανικές εξαγωγές που κατευθύνθηκαν στον οικονομικό χώρο της ΕΕ(28), αυξήθηκε κατά 2,8%, με μερίδιο 69,8% επί του συνόλου των εξαγωγών (έναντι 62,6%, το 2013). Προορισμό τις χώρες της Ευρωζώνης είχε το 49,7% των εξαγωγών (αύξηση 3,9%).

Το ήμισυ περίπου των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε στις παραδοσιακές για τα ισπανικά προϊόντα αγορές, ήτοι: Γαλλία (μερίδιο 15,7% επί του γενικού συνόλου , κυρίως οχήματα , μηχανήματα), Γερμανία (10,4%, οχήματα), Πορτογαλία (7,5%, οχήματα, μηχανήματα), Ιταλία (7,2%, τρόφιμα και οχήματα) και Ην. Βασίλειο (6,9%, οχήματα και εξοπλισμός μεταφορών). Δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες μεταβολές στην κατάταξη των δέκα πρώτων χωρών (το συνολικό ποσοστό τους όμως μειώθηκε σε 56,6%, από 60,8% το 2013), έξι εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα, στην οποία αντιστοιχεί το 0,8% των ισπανικών εξαγωγών, ευρίσκεται στην 23η θέση της γενικής κατάταξης (το 2013 ήταν 27η).

Από τους υπόλοιπους γεωγραφικούς χώρους, η Αμερική έχει μερίδιο 11% (ΗΠΑ 4,4%, Λατινική Αμερική 5,8%), η Ασία 9,5% (Κίνα 1,7%, Ιαπωνία 1,1%, Ν. Κορέα 0,8%), η Αφρική 6,8% (Μαρόκο με 2,4%) η Μ. Ανατολή 3,1% (Σ. Αραβία 0,9%, ΗΑΕ 0,7%) και η Αυστραλία 0,8%.

Εκ των κύριων εμπορικών εταίρων, οι σημαντικότερες αυξήσεις των ισπανικών εξαγωγών , το 2014, σημειώθηκαν στις ΗΠΑ (21,5%, κυρίως προϊόντα πετρελαίου, φαρμακευτικά, οχήματα), στη Γερμανία (4,2%), στην Πορτογαλία (4,6%), στην Ιταλία (4,9%), στην Ολλανδία (6,7%, προϊόντα πετρελαίου, οχήματα, φαρμακευτικά) και στο Ην. Βασίλειο (2,5%). Αντίθετα, αξιοσημείωτη υποχώρηση εμφάνισαν οι εξαγωγές προς τη Βραζιλία (-13,5%), τη Σουηδία (-14,5%) και τη Ρωσία (-9,4%, κυρίως στις κατηγορίες κρέατος, ιχθυηρών, λαχανικών και φρούτων) και πιο περιορισμένη στο Βέλγιο (-1,5%) και τη Γαλλία (-0,7%).

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.