600 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό 55 αεροσκαφών Mirage 2000D της Γαλλικής Αεροπορίας

Εγκρίθηκε από τη Γαλλική κυβέρνηση ο εκσυγχρονισμός 55 αεροσκαφών Mirage 2000D στο πλαίσιο της διατήρησης της μαχητικής ισχύος της Γαλλικής Αεροπορίας η οποία συνεχίζει να παραλαμβάνει με αργούς ρυθμούς (11 αεροσκάφη το χρόνο) τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του γαλλικού βομβαρδιστικού είχε προταθεί το 2008 αλλά λόγω κόστους είχε αναβληθεί.

Σήμερα με τις αυξημένες απαιτήσεις της Γαλλικής Αεροπορίας στο Μάλι και στη Συρία η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη του προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ραντάρ Antilope 50 με το ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών RDY-3, νέα αεροβοηθήματα, πιλοτήριο νέας γενιάς, σύστημα ζεύξης δεδομένων, νέους ασυρμάτους, νέο αδρανειακό σύστημα πλοήγησης, την πιστοποίηση ενός ατρακτιδίου πυροβόλου, τη δυνατότητα μεταφοράς πυραύλων αέρος-αέρος MICA-IR/ER καθώς και των γαλλικών κατευθυνόμενων βομβών AASM.

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα τα Mirage 2000D θα διατηρήσουν και την δυνατότητα χρήσης των αμερικανικών κατευθυνόμενων βομβών GBU-12 Paveway II, GBU-24 Paveway III και GBU-49 Enhanced Paveway II, Mk82, SCALP για τις οποίες είναι πιστοποιημένο το αεροσκάφος.

Η αντικατάσταση του ραντάρ με το νέο σύστημα θα μειώσει σε κάποιο βαθμό τις δυνατότητες του αεροσκάφους να πετά σε χαμηλό ύψος 35-40 μέτρα μια ικανότητα του Mirage 2000D που επιτυγχάνεται χάρις στο Antilope 50 το οποίο παρέχει λεπτομερή χαρτογράφηση και παρακολούθησης του ανάγλυφου και παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής των εδαφικών εξάρσεων σε χαμηλό ύψος.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών σε 55 από τα 64 διαθέσιμα αεροσκάφη και την διατήρηση του στόλου τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Με τον εκσυγχρονισμό των 55 Mirage 2000D η Γαλλική Αεροπορία θα καταφέρει να διατηρήσει την επιχειρησιακή της οροφή στα 185 αεροσκάφη το 2025.

Το πρώτο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος θα παραδοθεί το 2019 και τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα 54.

Συνολικά 86 Mirage 2000D παραγγέλθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το πρώτο παραδόθηκε στην Γαλλική Αεροπορία το 1993, ενώ σήμερα βρίσκονται σε υπηρεσία 64 αεροσκάφη εκ των οποίων τα 59 ανήνουν σε τέσσερις μάχιμες μονάδες και τα πέντε σε μια μονάδα δοκιμών της Γαλλικής Αεροπορίας.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.