Η Ελληνική γραφειοκρατία «σκοτώνει» την εγχώρια βιομηχανία και βοηθά τους ξένους ανταγωνιστές

Τα πραγματικά απίστευτα προβλήματα που δημιουργεί η ελληνική γραφειοκρατία στην εγχώρια βιομηχανία αναδεικνύει η επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), στον υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη και την υπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη.

Στην επιστολή του ο ΣΕΒΚ δημοσιοποιεί ένα απίστευτο όρο που περιλαμβάνεται σε μια πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια στρατιωτικών στολών παραλλαγής, τζάκετ και επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους για τον Ελληνικό Στρατό.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή ο Ελληνικός Στρατός προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την αγορά 450.000 σετ στολών παραλλαγής, 180.000 τεμαχίων τζάκετ και 360.000 τεμαχίων επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους.

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας είναι 5 εκατ. ευρώ ένα ποσό ευκαταφρόνητο για τα δεδομένα της εποχής μας που αναμφίβολα εάν κατευθυνόταν προς τις ελληνικές κλωστοϋφαντουργίες θα συνέβαλε στην διατήρηση της ελληνικής βιομηχανίας και εκατοντάδων θέσεων εργασίας στα ελληνικά εργοστάσια.

Δυστυχώς όμως όπως επισημαίνει η επιστολή του ΣΕΒΚ στην σχετική προκήρυξη υπάρχει ένας όρος σύμφωνα με τον οποίον οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών περίπου το 1/3 της συνολικής αξίας της προϋπολογισθείσης δαπάνης του προσφερομένου είδους, κατά την τελευταία τριετία.

Δηλαδή οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών την περίοδο 2012-2015 το ποσό των 1,66 εκατ. ευρώ και λοα αυτά εν μέσω της πλέον μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που έχει βιώσει η χώρα !

Όπως είναι αναμενόμενο ο όρος αυτός αποκλείει τις δοκιμαζόμενες ελληνικές βιομηχανίες οι οποίες αγωνίζονται τα τελευταία πέντε χρόνια να κρατηθούν στην ζωή υπό το βάρος των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που η χώρα βιώνει.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΚ εξαιτίας του όρου αυτού μόνο 1-2 ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του Ελληνικού Στρατού την στιγμή που πολλές ξένες επιχειρήσεις, όπως ευρωπαϊκές και κινέζικες, που μπορούν να συμμετέχουν χωρίς προβλήματα λόγω μεγέθους αλλά κυρίως λόγω του καλύτερου οικονομικού κλίματος των χωρών όπου εδρεύουν.

Ουσιαστικά το ελληνικό Δημόσιο με τον όρο αυτό που εφαρμόζεται γενικά στις προμήθειες που πραγματοποιεί «τιμωρεί» τις ελληνικές εταιρείες επειδή υπάρχουν ακόμη και λειτουργούν στην Ελλάδα σε ένα υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον που τους περιορίζει τις δυνατότητες να αναπτυχτούν και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους.

Το ελληνικό Δημόσιο με τον όρο αυτό συμπεριφέρεται σαν να αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια Έλληνες και χιλιάδες επιχειρηματίες, τη στιγμή που όλοι οι πολιτικοί διακηρύσσουν παντού και πάντα ότι ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για την ελληνική βιομηχανία και τους εργαζομένους.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι η λύση για αυτό το ζήτημα είναι απλή και εύκολη στην εφαρμογή και έχει υιοθετηθεί από τον οργανισμό προμηθειών του ΝΑΤΟ τον NSPA (πρώην NAMSA) ο οποίος επιλέγει τον μειοδότη σε κάθε διαγωνισμό χωρίς να του θέτει περιοριστικούς όρους όπως το μέγεθος του κύκλου εργασιών.

Επιπλέον ο NSPA δεν ζητά από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς που διοργανώνει την κατάθεση εγγυητικών επιστολών που αυξάνουν το κόστος της συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

Αντιθέτως επιλέγει την καλύτερη και οικονομικότερη προσφορά χωρίς περιοριστικούς όρους και ακολουθεί μια αυστηρή πολιτική στην υλοποίηση της συμφωνίας, ακυρώνοντας άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες συμβάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση χρονικού πλαισίου, ενώ η εταιρεία που δεν τήρησε την σύμβαση αποκλείεται από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Στην παραπάνω περίπτωση ο NSPA προχωρά στην επιλογή του δεύτερου μειοδότη, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την διαδικασία ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του πελάτη-χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Από την άλλη πλευρά οι ελληνικές βιομηχανίες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να ζητάνε την ελληνοποίηση των προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου και αυτές να συμμετέχουν στους εν λόγω διαγωνισμούς χωρίς ελληνικά προϊόντα, κάτι που θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και πιο ειδικά από το ΣΔΟΕ, το οποίο μπορεί να ελέγξει τις εισαγωγές και την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων με τα οποία συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες στους Δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.