Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδίασης μικροδορυφόρων και επιχειρησιακών διαστημικών αποστολών από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εισαγωγικού προγράμματος που αφορά την εισαγωγή στον σχεδιασμό, και την διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου προχώρησε στη δημιουργία του κύκλου μαθημάτων “Προχωρημένη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων – Advanced Space Design and Management”, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της εκμάθησης της σχεδίασης μικροδορυφόρων και επιχειρησιακών διαστημικών αποστολών, μέσω εφαρμοσμένων προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην διεθνή διαστημική αγορά.

Σκοπός του μαθήματος είναι η προχωρημένη πρακτική εκμάθηση της σχεδίασης και διαχείρισης Διαστημικών Συστημάτων, όπως ένας μικροδορυφόρος και η επιτυχής σχεδίαση μιας διαστημικής αποστολής με βάση τα εκάστοτε επιχειρησιακά δεδομένα.

Οι μαθητές θα εξετάσουν μελέτες περίπτωσης συμμετέχοντας σε καινοτόμες εφαρμογές μικροδορυφόρων τύπου Lambdasat, Tubesat ή Cubesat τους οποίους θα κληθούν να σχεδιάσουν εξ’ ολοκλήρου (εκτελώντας ταυτόχρονα simulation και πρακτική σε σταθμό εδάφους του Πανεπιστημίου Αιγαίου) και να τους προσαρμόσουν στην υποστήριξη ανάλογων επιχειρησιακών αποστολών (π.χ. θαλάσσια ασφάλεια, border security, illegal immigration, reconnaissance, surveillance etc).

Μέσα από αυτά τα μαθήματα θα δημιουργηθεί μια τελική ομάδα για την κατασκευή το 2017 ενός μικροδορυφόρου, ο οποίος θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και θα εκτοξευτεί από το VON KARMAN INSTITUTE μέσω του προγράμματος QB50 (To μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη https://www.qb50.eu)

Το εν λόγω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές Αεροδιαστημικής του εξωτερικού, όπως τον καθηγητή Περικλή Παπαδόπουλο, του San Jose State University, τμήμα Αστροναυπηγικής, (επί μακρόν συνεργάτη σε πολλές διαστημικές αποστολές του κέντρου NASA Ames Research Center, ιδρυτή της ομάδας του Ελληνικού μικροδορυφόρου Λsat, της πρώτης Ελληνικής διαστημικής αποστολής διεθνώς αναγνωρισμένης από την NASA).

Η έναρξη των 16 διδακτικών ενοτήτων (4 εκ των οποίων θα είναι η πρακτική εξάσκηση) μέγιστης διάρκειας 6 μηνών προγραμματίζεται περί τα τέλη Μαρτίου 2016 με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών – Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΕΠΛΗΝΕΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μεταξύ 1 – 30 Μαρτίου 2016.

Η παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων θα δίνει Πιστωτικές μονάδες και Βεβαίωση Επιμόρφωσης (Certificate) στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.