Αυτά είναι τα 71.736 ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου που περνάνε στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων

Τη λίστα με τα 71.736 ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου που πρόκειται σήμερα με τις ψήφους των δύο κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που στηρίζουν την κυβέρνηση, να περάσουν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) και μέσω αυτής στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, δηλαδή την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ), δημοσίευσε η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Τα ακίνητα αυτά που συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας που κατέχει, το Eλληνικό Δημόσιο, υπό μια έννοια υποθηκεύονται ως εγγύηση των δανειστών για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι το de facto ανώτατο όργανο του νέου ταμείου, το Εποπτικό Συμβούλιο, τελεί υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της Κομισιόν και τoυ ESM.

Σκοπός της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1998 προσδιορίζεται η αξιοποίηση των ακινήτων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την εφημερίδα στο   νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων θα περάσουν

 • 937 Αστικά ακίνητα
 • 928 Αγροτικά ακίνητα
 • 187 Παράκτια ακίνητα
 • 373 Γήπεδα
 • 597 Νησιά
 • 632 Δάση
 • 538 Αρχαιολογικοί χώροι
 • 209 Οικισμοί
 • 058 Λοιπά
 • 27 Μεγάλες εκτάσεις (Άνω των 100 στρεμμάτων)
 • 7 Μαρίνες
 • 31 Ξενοδοχεία Ξενία
 • 26 Τουριστικά περίπτερα
 • 20 Ιαματικές πηγές
 • 12 Camping
 • 3 Χιονοδρομικά κέντρα
 • 2 Συνοριακοί σταθμοί
 • 136 Εκτάσεις/Αιγιαλοί (Όπως αυτά στη λεγόμενη Αττική Ριβιέρα)
 • 2 Μνημεία
 • 6 Νησίδες
 • 1 Σπήλαιο
 • 4 Αρχοντικά

Στην λίστα του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιγιαλοί, οι παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, οι υδρότοποι, περιοχές Ramsar και Natura, αρχαιολογικοί χώροι και αμιγώς δασικές εκτάσεις.

Στο πολυνομοσχέδιο οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. αναφέρουν ότι «η κυριότητα και νομή όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε  σύμφωνα με το ν. 2636/1998, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε χωρίς αντάλλαγμα».

Επιπλέον όπως αναφέρει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε  θα μπορεί να κάνει αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ της ίδιας ή θυγατρικής της και το κόστος αυτό θα καλύπτεται από τα ποσά του υπερταμείου που προορίζονται για επενδύσεις δυνάμει του σχετικού άρθρου 17 του νόμου. Ως σκοπός της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε  προσδιορίζεται η αξιοποίηση των ακινήτων με κάθε πρόσφορο μέσο».

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.