Αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος – Τσεχίας

Ο όγκος διμερών εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας και Τσεχίας παραμένει μεν χαμηλός σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., σημείωσε ωστόσο αύξηση 15,6% και από 376,338 εκ. ευρώ το 2013 ανήλθε στις 435.268 χιλ. ευρώ το 2014. Οι ελληνικές εξαγωγές ακολούθησαν ανοδική πορεία και από 159,613 εκ. ευρώ το 2013 κυμάνθηκαν στις 193,007 εκ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 21,9%, ενώ και οι τσεχικές εξαγωγές προς Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 11,8% και από 216.625 χιλ ευρώ το 2013 ανήλθαν στις 242.261 χιλ. ευρώ το 2014.

Αποτέλεσμα της ταχύτερης ανόδου των ελληνικών εξαγωγών από τις αντίστοιχες τσεχικές ήταν η συρρίκνωση του, παγίως σε βάρος της Ελλάδος διαμορφωμένου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, κατά 13,5%. Κυριότερα εξαχθέντα ελληνικά προϊόντα ήταν τα φαρμακευτικά και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, ενώ από πλευράς Τσεχίας τα αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τσεχία, παρουσιάζουν ελαφρά ανοδική τάση, συνοδευομένη από αλλαγή στην σύνθεση των τριών πρώτων ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων, από χαμηλής σε υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Συγκεκριμένα, ενώ το 2008, τα τρία πρώτα προϊόντα ήταν τα φρούτα, τα φαρμακευτικά και τα προφιλ αλουμινίου, με χαμηλή όμως συμμετοχή των δύο τελευταίων, στην σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Τσεχία, το 2014, ήταν τα φαρμακευτικά, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα προϊόντα αλουμινίου, που αποτέλεσαν και το 50% των συνολικών προς την Τσεχία ελληνικών εξαγωγών.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.