Ανακάμπτει η οικονομία της Πορτογαλίας – Τι σημαίνει για την Ευρωζώνη

Η πορτογαλική οικονομία, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας Πορτογαλίας κατέγραψε το 2014 μετά από τρία χρόνια ύφεσης ανάπτυξη της τάξης του 0,9% (σε όρους όγκου). Εν λόγω επίδοση της πορτογαλικής οικονομίας το 2014 ανταποκρίνεται στην πρόβλεψη της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ενώ βρίσκεται οριακά χαμηλότερα από την πρόβλεψη της πορτογαλικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οποία κυμαινόταν σε 1%.

Η οριακή απόκλιση από τον στόχο οφείλεται στην επίδοση του τελευταίου τριμήνου 2014, οπότε η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε. Συγκεκριμένα, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2014, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7%, με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ήτοι 1%, 0,9%, 1,1%. Σε όρους διαδοχικών τριμήνων, το τελευταίο τρίμηνο 2014 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%.

Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο οφείλεται σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία στην μικρότερη συνεισφορά της εσωτερικής ζήτησης, και συγκεκριμένα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πάντως, η επίδοση της πορτογαλικής οικονομίας το 2014 βρίσκεται ακριβώς στον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης (0,9%).

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.