Το Αιγαίο, η Αλεξανδρούπολη και οι τερματικοί σταθμοί LNG «προσκάλεσαν» την Ελλάδα στην «Πρωτοβουλία Three Seas»

Η Πρωτοβουλία Three Seas είναι μια πολιτική πλατφόρμα που συγκεντρώνει 12 κράτη μέλη της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μεταξύ της Βαλτικής , της…