Δημήτρης Αβραμόπουλος: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης:

O Επίτροπος, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, έκανε την ακόλουθη δήλωση στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΟΣΑ για τη Μετανάστευση (1/12/2014).

«Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον ΟΟΣΑ για την δημοσίευση της Επισκόπησης για τη Διεθνή Μετανάστευση του έτους 2014. Επί σειρά ετών, η εν λόγω ετήσια έκθεση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς χάραξης πολιτικής.

Ενόψει της πρωτοβουλίας μου για τον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, η εν λόγω έκθεση θα αποτελέσει αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο.

Κατά τα τελευταία έτη, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσελκύσει μετανάστες, διότι θεωρούνται ως εναλλακτικοί προορισμοί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Ταυτόχρονα, η εξερχόμενη μετανάστευση, η οποία χαρακτήριζε επί αιώνες την Ευρώπη, δεν έχει διακοπεί.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης καθημερινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης: τους ανθρώπους που διασχίζουν τα σύνορά μας παράνομα, ελπίζοντας σε μια καλύτερη ζωή ή αναζητώντας προστασία.

Ωστόσο, υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών που μετανάστευσαν και διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν το 4 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους.

Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε τη μετανάστευση σε καιρούς οικονομικής κρίσης και υψηλής ανεργίας. Ωστόσο, θα πρέπει να αλλάξουμε τη ρητορική που αφορά τη μετανάστευση. Πρέπει να δείξουμε τις θετικές της επιπτώσεις.

Η Ευρώπη είναι μια γηράσκουσα ήπειρος και, χωρίς τη μετανάστευση, ο ενεργός πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 15 εκατομμύρια κατά την τρέχουσα δεκαετία (2010-2020). Η καλή διαχείριση της μετανάστευσης και, ιδίως, της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της γήρανσης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Μία από τις προτεραιότητές μου, κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα είναι να αναπτυχθεί μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση, με επίκεντρο τους μετανάστες με ειδίκευση υψηλού επιπέδου, και τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν στην οικονομία και την κοινωνία μας συνολικά.

Επίσης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη μεγάλης «υπόγειας» οικονομίας στην Ευρώπη, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους παράνομους μετανάστες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οφείλουμε να δημιουργήσουμε επαρκείς διαύλους νόμιμης μετανάστευσης και να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες πολιτικές, αντί να στηριζόμαστε σε απρογραμμάτιστες εκστρατείες νομιμοποίησης.

Τούτου λεχθέντος, θα πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι οι περισσότεροι μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ καταφθάνουν για λόγους που δεν σχετίζονται με την απασχόληση. Αλλά μεταφέρουν επίσης τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον των χωρών υποδοχής, να τους επιτρέψουν να συμβάλουν στις κοινωνίες τους με όλες τις ικανότητές τους.

Συνεπώς, η ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε όλο και περισσότερο σε επίπεδο ΕΕ: με ενισχυμένη παρακολούθηση και με συνεχή στήριξη των πολιτικών ένταξης των κρατών μελών.

Επιπλέον, κατά την ανάπτυξη στρατηγικών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης, θα πρέπει να επιδιώκουμε τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων. Φυσικά, η επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής μετανάστευσης εξαρτάται επίσης από την πολιτική έγκρισης της εισόδου που καθορίζεται από τη χώρα προορισμού. Συνεπώς, διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ο ΟΟΣΑ κατόρθωσε να συγκεντρώσει στο ίδιο τραπέζι πολλούς υπουργούς με διάφορα χαρτοφυλάκια, που είναι έτοιμοι να συζητήσουν όλα τα θέματα αυτά σήμερα εδώ.»

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.