Δύο έκτακτες επιχειρησιακές αξιολογήσεις μονάδων του Ελληνικού Στρατού την ίδια ημέρα

Χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι ασκήσεις και οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις των μονάδων του Ελληνικού Στρατού σε ολόκληρη την επικράτεια.

3-5

Πιο συγκεκριμένα στις 19 Μαΐου ο Ελληνικός Στρατός πραγματοποίησε έκτακτη επιχειρησιακή αξιολόγηση του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Περιοχή Ευθύνης του Σχηματισμού, στο νομό Έβρου καθώς και της 95 ΑΔΤΕ, στη Ρόδο.

6-3

9-3

Κατά την αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Αξιολογήσεως του ΓΕΣ, ελέγχθηκε η ετοιμότητα της Ταξιαρχίας και εφαρμόσθηκε το Σχέδιο Συναγερμού.

12-3

Από τις δύο επιχειρησιακές αξιολογήσεις το Γενικό Επιτελείο στρατιού αποδέσμευσε τις ακόλουθες φωτογραφίες.

Φωτογραφίες από την 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία

7-2

14-4

13-2

10-5

Φωτογραφίες από την 95η ΑΔΤΕ

1-5

2-5

4-1

7-2

9-3

10-5

8-5

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.