ΕΕ: Συμφωνία επέκτασης του στόχου μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 15%

Το Συμβούλιο των Υπουργών κατέληξε σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση για παράταση του εθελοντικού στόχου μείωσης της ζήτησης αερίου από τα κράτη-μέλη κατά 15% , για ένα έτος. Ο κανονισμός διατηρεί τη δυνατότητα για το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει «ενωσιακή προειδοποίηση» σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, οπότε η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου θα καταστεί υποχρεωτική.

«Η ΕΕ δεν έχει βγει εντελώς από την ενεργειακή κρίση και η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι αλληλέγγυα και να είναι προετοιμασμένα ενόψει του επόμενου χειμώνα. Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 19,3% μεταξύ Αυγούστου 2022 και Ιανουαρίου 2023. Η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου μας επέτρεψε να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, να διατηρήσουμε χαμηλές τις τιμές και να εξασφαλίσουμε περισσότερους προμήθειες ενέργειας» σημείωσε η Σουηδή Υπουργός Ενέργειας, Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, Έμπα Μπους.

Ο νέος κανονισμός θέτει εθελοντικό στόχο για τα κράτη μέλη να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15% μεταξύ 1ης Απριλίου 2023 και 31ης Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωσή τους την περίοδο μεταξύ 1ης Απριλίου 2017 και 31ης Μαρτίου 2022. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μέτρα με τα οποία θέλουν να επιτύχουν τον στόχο.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να τροποποιήσουν τους κανόνες αναφοράς. Τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να αναφέρουν δεδομένα σχετικά με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, με δυνατότητα υποβολής των εκθέσεων νωρίτερα. Εάν δηλωθεί ειδοποίηση της Ένωσης, θα αναφέρουν τα δεδομένα κάθε μήνα. Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να αναφέρουν την κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα.

ViaDiplomacy Newsroom